1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Reklamacje należy wysyłać na adres: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno.  W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza. Po zarejestrowaniu reklamacji, otrzymają Państwo potwierdzenie jej zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z Nr Zgłoszenia. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt z dowodem zakupu oraz Nr Zgłoszenia otrzymanym w mailu. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.TOP